İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

Kısa sürede firmaların ve şirketlerin gündemine giren İleti Yönetim Sistemi (İYS) son zamanlarda halk arasında da daha sık telaffuz edilir oldu. İYS; sadece satış yapanları değil, aynı zamanda son kullanıcıyı, yani vatandaşları da ilgilendiren bir sistem…

Tanıtım, reklam mesajlarından usanan vatandaşın beş yüz bini aşan şikâyeti üzerine Ticaret Bakanlığı yeni bir sistem geliştirdi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) denilen bu sistem üzerinden vatandaşa hangi şirketlere onay verdiğini görme, istemediklerinin onayını iptal etme, istediklerini de mesaja açma fırsatı sunuldu.

Ticari ileti göndermek isteyen yani telefon yoluyla sesli ya da SMS ile e-posta yoluyla pazarlama yapmak isteyen bütün gerçek ve tüzel kişiler, İYS sistemine kayıt yaptırmak zorunda… Bu kişi ve firmalar, İYS üzerinde kaydı bulunmayan yani onayı olmayan hiçbir vatandaşa sesli, yazılı elektronik ileti gönderemeyecek. Vatandaş, İYS üzerinden hangi şirketlere kendisine bildirim gönderme izni verdiğini de görebilecek. Böylece daha önce izin verdiği ileti gönderme izinlerini de İYS sistemi üzerinden iptal edebilecek. Örneğin; XYZ markasının indirim kampanyalarını, ABC otelinin kaçırılmayacak tatil duyurularını reddetmek de kolaylaşacak.

“İrfan Atasoy IDEA” olarak bu yazımızda sizlere İleti Yönetim Sistemi (İYS) hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağız.

Bu arada önemli bir not: İYS sistemine kayıt zorunluluğu 31.08.2020 tarihi olarak açıklanmıştı. Ancak 28.08.2020 tarihinde yapılan açıklamaya göre; Ticari İleti Yönetim Sistemine Kayıt Zorunluluğu 01.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

İYS Hakkında

İYS; Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar’ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, bütün izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

Mevzuat

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kanun’da ve Yönetmelik’te tanımlandığı üzere ticari iletiler için alınacak iletişim onaylarında, onay fiziksel ortamda alınmış ise alıcının imzası gereklidir fakat pratikte bu belgelerin saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması uğraşı gerektiren bir süreçtir. Elektronik ortamda alınması durumundaysa onayın alındığına dair bilgilendirmenin alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmesi gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda alınan onaylarda da benzer şekilde onayın izin sahibi kişiden alındığının elektronik kayıtlarının tutulması ve güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

 

Mevcut durum

İzin alınan kişiler, kendilerinden ticari elektronik ileti izni alındıktan sonra hangi firmalara izin verdiklerini takip edememekte, ticari elektronik ileti izinlerini kaldırmak için kendilerine ticari elektronik iletiyle bildirilen ret imkânını her Hizmet Sağlayıcı için ayrı ayrı kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Ticari elektronik ileti izini bulunmayan bir kişiye ileti gönderilmesi üzerine bu kişinin şikâyette bulunması halinde ise ilgili Hizmet Sağlayıcı’dan kişinin izin alınıp alınmadığı veya bu kişinin ret hakkını kullanıp kullanmadığı ile ilgili bilgi alınması ve bilgiler değerlendirilerek idari yaptırım kararlarının verilmesi gerekmektedir.

 

Amaç

Uygulamada yaşanan bu problemlerin önüne geçilmesi amacıyla Kanun ve Yönetmelik’te gerekli değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği görevlendirilmiştir. İleti Yönetim Sistemi A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bu amaçla hizmet vermek üzere kurulmuştur. İleti Yönetim Sistemi, Hizmet Sağlayıcılar’ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

İleti Yönetim Sistemi ile Hizmet Sağlayıcılar’ın, alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinler güvenli bir ortamda saklanacak, alıcılar onay ve ret bildirimlerini yapabilecek, bunun yanında şikâyet hakkını kullanabilecektir. Kamu denetleme görevini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilecektir.

Şikâyetler artık daha kolay aktarılacak

Herkes bir şekilde cep telefonuna gelen mesajlardan veya e-postasına sürekli düşen maillerden sıkılmış olabilir. İşte bu sebeple, bundan böyle ticari elektronik ileti almayı reddettikleri bir Hizmet Sağlayıcı’dan mesaj alan vatandaşlar, şikâyet haklarını İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden kullanabilecektir. Veya ilerleyen süreçte e-Devlet üzerinden kendi ileti izinlerini yönetebileceklerdir.

 

Hizmet Sağlayıcı kimdir?

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere “Hizmet Sağlayıcı” denir.

 

Artık bilgileriniz güvende

İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerindeki bütün izinler ve iletişim adresleri, ulusal veri tabanlarında saklanacaktır. Dolayısıyla veri güvenliği de bu sistemle net bir şekilde sağlanacaktır.

 

Ticari elektronik ileti nedir?

Hizmet Sağlayıcılar’ın, mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletiler ticari elektronik iletidir.

 

Alıcı kimdir?

İşletmeler yani hizmet Sağlayıcılar tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin muhatabı olan arama, mesaj ve e-posta gibi iletişim adresi sahibi kişiler alıcı olarak anılmaktadır.

Son tarih ne zaman?

‘İleti Yönetim Sistemi’ne izinli verilerin aktarımı 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200828-14.htm   

Bu süreçte yapılması gerekenler

Hizmet sağlayıcılarının 1 Aralık 2020 tarihine kadar;

  • İYS kayıt işlemlerini,
  • İYS iş ortağı atamalarını,
  • Onaylı üye listeleri için gerekli güncellemeleri tamamlamaları gerekmektedir.

01.12.2020 tarihine kadar İYS sistemine aktarılmayan elektronik ileti izinleri, yasal olarak geçersiz sayılacaktır.

 

“İYS” konusunda detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz…

İleti Yönetim Sistemi (İYS) konusunda detaylı bilgi almak için bizlere iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Bize Ulaşın

 

Güzel günler dileriz…

 

Not: Yukarıdaki bazı bilgiler İleti Yönetim Sistemi’nin www.iys.org.tr resmi web sitesinden derlenmiştir.


Bir cevap yazın